För säkra tak boka takinspektion

Takskottning/istappsröjning

Vi hjälper er – innan olyckan är framme

Skotta snö från tak kräver en speciell kunskap och våra snöskottare med erfarenhet från 1999 är  licenserade.

Före arbetet startas besiktigas fastigheten. Nödvändig skyddstäckning sker t.ex av glaspartier och parkerade bilar.

Några bilder tas nere på gatan och uppe på taket, för vår kvalitetssäkring och dokumentation.

Arbetsområdet spärras av och arbetet utförs av minst två licensierade takskottare.

 

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning och istappsröjning I Stockholm innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

 

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vintertid händer det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar fotgängare.

Behöver du omedelbar hjälp med takskottning eller istappsröjning?

Ring 08-761 16 08 eller Begär Offert

Teckna snöskottsavtal hos oss!

Du som äger en fastighet i Stockholm kan teckna ett fördelaktigt snöskottsavtal med oss på WM Tak & Fasad. Avtalet innebär en takskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar för just din fastighet i form av avsatt personal, livlinor, bockar, med mera.

Det är framförallt större fastigheter i Stor-Stockholm – inte villamarknaden – som behöver vår hjälp inom takskottning och istappsröjning. Vi samarbetat i många år med ett flertal större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Du är också hjärtligt välkommen.

Kontakta oss i dag, så skickar vi ett avtal för påseende.