För säkra tak boka takinspektion

Skyddsräcken

Fallförhindrande skyddsräcke
Skyddsräcke och räcke kring luckor och svaga takytor
Med skyddsräcke menas ett ca 1 meter högt räcke med minst en styv
överledare och en styv mellanledare. Det ska hindra person att komma
utanför ett säkert område och fungera som stöd vid gång nära
skyddsräcket.

Detta kan vara särskilt lämpligt då personal, med mindre vana av höjder
och användning av personlig fallskyddsutrustning, ska utföra service och
underhåll av anordningar på taket.

Gångbryggor, takstegar och arbetsplattformar kan förses med
skyddsräcken. Under förutsättning att gångbryggans eller takstegens
oskyddade sida inte sitter för nära öppen kant eller taknock, kan
skyddsräcket utgöra godkänt fallskydd (kollektivt fallskydd) och
personlig fallskyddsutrustning behöver inte användas när man går på
gångbrygga/takstegen.
Även hela tak, och då framförallt låglutande tak, kan förses med
skyddsräcken vid takkant vilket innebär att all vistelse innanför
skyddsräcket kan ske utan personlig fallskyddsutrustning.

Låt oss göra en takinspektion! fyll i offertförfrågan.

För mer info:

Vår materialleverantör är www.cwlundberg.se