För säkra tak boka takinspektion

Snörasskydd

Montera snörasskydd och du slipper/minskar kostsam snöskottning.

Snörasskyddets är ett effektivt sätt att förhindra okontrollerade snöras
från tak som kan skada person och egendom under eller kring ditt tak
samt utgöra förankringspunkt för personligt fallskydd. De utgör även ett
fotstöd vid arbete nära takfot eller takbrott.

Vid montering av snöglidhinder och/eller snörasskydd är det av största
vikt att anpassa mängden till aktuellt geografiskt läge, nederbördsmängd
och takets utformning. Tänk på att så kallade snöfickor kan förekomma.
Här hamnar mer snö och därmed behövs extra snörasskydd eller
snöglidhinder för att hålla snön på plats.

Vid risk för överbelastning av snörasskydd och tak ska taket skottas för
att förhindra skador på taket samt olyckor.

Allmän ordning och säkerhet.

• Snörasskydd mot fallande snö och is ska finnas om det finns särskilda
risker för personskador.
• Snö och is får ej skada person eller egendom.
• Ett snörasskydd har som uppgift att hindra okontrollerade rasa från
taket och skador på tredje man eller egendom. Det möjliggör också att
man kan avlägsna snö och is under mer kontrollerade former.
• Vid risk för överbelastning ska taket skottas så att takkonstruktionen
inte skadas.

Snörasskyddet uppfyller SS 831335.

Ha ett snörasskydd monterat!
Normalt behöver man bara avlägsna snön under snöräckena och slipper en
mer omfattande renskottning. Det sparar tid och pengar.

Låt oss göra en takinspektion! fyll i offertförfrågan.

För mer info:

Vår materialleverantör är www.cwlundberg.se