För säkra tak boka takinspektion

Taksäkerhet

Vi tillhandahåller lösningar i taksäkerhet enligt de lagar och
förordningar som finns till både företag, bostadsrättsföreningar och
privatpersoner.

En uppdaterad taksäkerhet i form av stegar, snörasskydd, plattformar och
vajersystem är mycket viktig!
Taket är ju någons arbetsplats!

Det faller på fastighetsägarens ansvar att det finns taksäkerhet som
underhålls och är lagenlig år efter år.
När såg ni över er taksäkerhet sist?

Fastighetsägaren är även ansvarig för eventuella olyckor i samband med
nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vintertid händer
det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar
fotgängare.

Du som äger en fastighet i Stockholm kan teckna ett fördelaktigt
snöskottsavtal med oss på WM Tak & Fasad. Avtalet innebär en
takskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar för just
din fastighet i form av avsatt personal, livlinor, bockar, med mera.

Boka en kostnadsfri takinspektion här!